Obvestilo vrtičkarjem na območju Leše

422

V skladu s sprejetim OPPN Center varstva starejših občanov se bo gradnja novega objekta doma starejših izvajala tudi na območju, ki se trenutno uporablja za vrtičkarstvo. Zaradi potreb gradnje in uporabe novega doma starejših pa bo družba RTH d.o.o. v likvidaciji na tem območju že v spomladanskih mesecih  pričela tudi z rekonstrukcijo ceste na Lešo.

Spodaj objavljamo obvestilo občine Hrastnik v celoti: