Obvestilo za javnost v zvezi z zaprtim delom 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trbovlje

454

Občinski svet Občine Trbovlje se je na zaprtem delu 24. redne seje, ki je potekala 5. 10. 2022 v sejni dvorani Občine Trbovlje, seznanil s Povzetkom poročila revizije s posebnim forenzičnim pregledom za Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., ki ga je pripravila družba Ernst&Young d. o. o. in sprejel spodnje sklepe:

1.        Občinski svet Občine Trbovlje se je seznanil s Povzetkom poročila revizije s posebnim forenzičnim pregledom za Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.

2.        Občina Trbovlje, kot naročnik revizije s posebnim forenzičnim pregledom za Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., preda poslovodstvu Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., celotno poročilo o reviziji, do petka, 7. 10. 2022.

3.        Poslovodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. skladno z Odlokom o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., obravnava revizijsko poročilo in do njega zavzame stališče ter o stališču obvesti ustanovitelja.

4.        Poslovodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., s Poročilom revizije s posebnim forenzičnim pregledom v Javnem podjetju Komunala Trbovlje d. o. o., ravna skladno z opredelitvijo njegove vsebine.

5.        Občinska uprava omogoči vodjem svetniških skupin vpogled v poročilo ob upoštevanju varovanja poslovnih skrivnosti in zaupnosti.

6.        Občina Trbovlje pripravi izjavo za javnost.