Odkup zemljišč za potrebe gradnje krožišča Borovnik

636

Na 3. izredni seji so se včeraj sešli svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi. Na dnevnem redu so imeli le eno točko, ki se je nanašala na uveljavljanje predkupne pravice za dve zemljiški parceli na območju Kisovca. Občinski svet je dal Občini zeleno luč za nakup parcel v skupni velikosti 8341 kvadratnih metrov.

Občina Zagorje zemljišči, ki se nahajata na območju kamnoloma Borovnik, potrebuje predvsem zaradi načrtovane rekonstrukcije ceste skozi Kisovec, kjer je predvidena tudi gradnja krožišča in priključne kategorizirane ceste proti kamnolomu Borovnik.

Poleg tega ima Občina Zagorje ob Savi sklenjeno dolgoletno najemno pogodbo z lastnikom parcele za potrebe izvajanja javne službe letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest. Na teh zemljiščih so postavljeni objekti za skladiščenje soli in peskov. Prav tako je Občina za potrebe širitve obrtne cone na kompleksu gospodarske družbe Xella (kot lastnica zemljišča) pripravila dokumentacijo za komunalno opremljanje predmetne cone, ki med drugim narekuje  tudi širitev obstoječe kategorizirane občinske ceste Kamnolom Borovnik-Polc, z izgradnjo dodatne komunalne infrastrukture (javni vodovod in kanalizacijo), le-ta pa narekuje zahtevo po širitvi na zemljišče, ki ga bo po včerajšnjem sklepu Občinskega sveta odkupila.

Za obe zemljišči bo Občina Zagorje ob Savi odštela dobrih 110.000 evrov.