Odprt razpis za Grumova priznanja in plakete

44

Odbor za šolstvo in kulturo Občine Zagorje ob Savi je tudi letos objavil razpis za podelitev priznanj in plaket dr. Slavka Gruma. Odprt je do 31. decembra 2021, v tem času pa lahko posamezniki, podjetja, zavodi, društva, stranke ter organi lokalne skupnosti predlagajo kandidate za dobitnike priznanj in plaket.

Občina Zagorje ob Savi svojim občankam in občanom, ki puščajo v občini in širše pomemben pečat na področju zagorske kulture, že od leta 1975 podeljuje plakete in priznanja dr. Slavka Gruma. Prva odličja so leta 1975 prejeli operni pevec Ladko Korošec, knjižničarka Anica Cizej in Prosvetno društvo Mlinše. Doslej so podelili že 212 priznanj in plaket.

Predloge za plakete in priznanja dr. Slavka Gruma je mogoče do 31. decembra poslati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Odbor za šolstvo in kulturo, s pripisom »predlogi za plakete in priznanja dr. Slavka Gruma«, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpis je v celoti objavljen na spletni povezavi: www.zagorje.si/razpis/558939.

Dobitnikom bodo odličja podelili na slavnostni akademiji v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki bo februarja prihodnje leto v Zagorju.

Tekst: Občina Zagorje ob Savi