Odprtje posodobljenega cestnega odseka Strušce–Kladje–Ruda

383

V petek, 7. oktobra, je v krajevni skupnosti Podkraj potekalo odprtje posodobljenega cestnega odseka Strušce–Kladje–Ruda.
Skupaj s krajani sta župan Marko Funkl in predsednik KS Podkraj Matej Kavšek svečano prerezala trak in pozdravila novo pridobitev.
Posodobitev cestnega odseka v dolžini približno 330 metrov je znašala nekaj več kot 60 tisoč evrov, skupaj z asfaltom se je na novo uredilo tudi odvodnjavanje.