Odstranjevanje japonskega dresnika v Kisovcu

458

Invazivne tujerodne vrste so eden izmed pomembnih razlogov za upadanje biodiverzitete. Nekatere tujerodne vrste lahko škodujejo zdravju ljudi, spet druge povzročajo gospodarsko škodo ali nepopravljivo škodo naravi. Invazivne tujerodne rastlinske vrste so v Sloveniji vse bolj pogoste, lahko se razširjajo same ali pa jih v okolje prinesemo z gradbenimi stroji. Invazivke hitro izpodrinejo domače rastlinske vrste in s tem popolnoma spremenijo ekosistem in ravnotežje v naravi.

Na obrežjih vodotokov, vzdolž železniških nasipov, na gozdnih robovih, gozdnih jasah, ob robovih cest in železnic vse pogosteje opazimo goste sestoje japonskega dresnika. Rastlina je  do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi podzemnimi korenikami, ki lahko segajo več metrov globoko. Dresnik belo cveti od julija do septembra. Razmnožuje se pretežno vegetativno z ukoreninjanjem koščkov korenik ali spodnjih delov stebel.

Če gre za nov pojav mladih rastlin, je najboljši način odstranjevanja izkop rastline z vsemi podzemnimi deli vred. Odstranitev velikih sestojev praktično ni mogoča, lahko le omejujemo nadaljnje širjenje, na primer z redno košnjo. Pred časom se je japonski dresnik pojavil na brežinah Medije v Kisovcu, kjer je v razmeroma kratkem času skorajda v celoti izpodrinil naravno obvodno rastlinje. Občina Zagorje ob Savi je zato spomladi začela z obširno akcijo čiščenja z dresnikom obraslih brežin Medije. Odstranjevanje dresnika na Čebinovem travniku in tamkajšnjih brežinah se bo nadaljevalo v tem tednu.

Tekst in foto: Občina Zagorje ob Savi