Odstranjujemo nevarna drevesa in sadimo nova

117

V zadnjih letih se srečujemo s problematiko starih dreves, ki so v urbanem okolju dosegla svojo življenjsko dobo, kar se odraža na sušenju krošenj in lomljenju vej ob močnejšem vetru ali obilnem sneženju. Da bi lahko v največjem možnem obsegu zagotavljali varnost na javnih površinah, v proračunu občine vsako leto zagotovimo sredstva, namenjena strokovni in varni odstranitvi dreves v centru mesta in tudi izven njega. V zadnjem letu smo posredovali na večih lokacijah in odstranili oziroma obžagali več kot 100 potencialno nevarnih dreves, največkrat v bližini stanovanjskih stavb, parkirišč, otroških igrišč, cest in zračnih vodov.

Ker gre v večini primerov za večja drevesa, njihova odstranitev predstavlja velike težave in zahteva poleg strokovne usposobljenosti izvajalca tudi profesionalno strojno in varovalno opremo za izvedbo odstranitve, posledično pa to predstavlja tudi velik finančni strošek za samo izvedbo. Večino odstranitev nevarnih dreves se je izvedla z uporabo vrvne tehnike in obžagovanja drevesa od vrha proti tlom, uporabo avto dvigala in gozdarskega vitla v kombinaciji s škripcem za kontrolirano oz. usmerjeno podiranje dreves.

Kljub temu, da zadeve na terenu spremljamo, pa se lahko situacija dnevno spreminja. Ob ekstremnih vremenskih razmerah v zadnjem obdobju je pogosto dovolj že nekaj sekund in sunek vetra ali pa nekaj ur obilnega sneženja. V zadnjem letu smo se odzvali na številne pozive oziroma opozorila občanov, o poškodovanih drevesih na javnih površinah in urgirali v najkrajšem možnem času. Tudi v prihodnje bomo veseli vaših obvestil (obcina.trbovlje@trbovlje.si), saj žal vseh dreves v občini oz. njihovega slabega stanja ne uspemo prepoznati preden se kakšna veja ne odlomi in povzroči nevšečnosti pod seboj in s tem samo opozori nase.

Ker pa je ena izmed prioritet tega mandata tudi ozelenitev mesta, smo v minulem letu po mestu zasadili več kot 30 novih dreves, z ozelenitvijo mesta pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje.