Osvežitev igrišča na Polju

476

Občina Zagorje ob Savi se bo v prihodnjih tednih lotila delne prenove košarkarskega igrišča na Polju v Zagorju. V sklopu del bodo zamenjali zaščitne mreže okoli celotnega igrišča, vključno z dotrajanimi jeklenicami, zamenjali bodo tabli za košarko s pripadajočima obročema in narisali nove označbe za košarko. Obstoječe so namreč že zbledele, prav tako pa niso več v skladu s pravili Košarkarske zveze Slovenije. Naložba bo predvidoma zaključena sredi julija.