Otvoritev kisikarne MESSER v Steklarni Hrastnik

823

Messer, največje družinsko vodeno podjetje na področju industrijskih plinov in Steklarna Hrastnik, globalni poslovni partner pri razvoju in proizvodnji vrhunske specialne steklene embalaže v najvišjem kakovostnem segmentu pijač, parfumerije in kozmetike, sta 21. septembra 2021 uradno otvorila enoto za proizvodnjo kisika na lokaciji Steklarne Hrastnik. Podjetji sta dolgoletna poslovna partnerja. Dogodka se je poleg generalnega direktorja Steklarne Hrastnik Petra Časa in direktorja Messer Slovenija Valentina Ilievskega, udeležil tudi predsednik in delničar tretje generacije Stefan Messer.

Tako Steklarna Hrastnik kot družba Messer sta trdno zavezani k ekološkim rešitvam in k spremembam procesov v zeleno tehnologijo.


Steklarna Hrastnik uporablja kisik pri proizvodnji stekla že več kot 50 let. Prav zaradi nove postavitve kisikarne ni več potreben transport kisika z avtocisternami do Steklarne Hrastnik. S proizvodnjo čistega kisika na sami lokaciji podjetja za
potrebe proizvodnega procesa se bodo tako krepko zmanjšale transportne poti, hkrati pa se bo povečala zanesljivost dobave. Uporaba kisika v novi peči Steklarne Hrastnik poveča učinkovitost zgorevanja, istočasno pa znatno zmanjša emisije
onesnaževanja okolja.

»Z nenehnim izboljševanjem naših procesov prispevamo k varovanju okolja in podnebja. Poleg tega se osredotočamo tudi na razvoj tehnologij, ki naredijo proizvodne procese naših strank učinkovitejše in okolju prijaznejše,« pojasnjuje Stefan Messer. Nadaljuje in dodaja: »To dosegamo z našimi plinskimi aplikacijami in z učinkovito dostavo plinov – kot je na primer ta enota za proizvodno kisika v Steklarni Hrastnik.«

Slovenija je za Messer strateško pomembna lokacija, kar se odraža v številnih investicijah v zadnjih letih: od kisikarne v Škofji Loki do novih in sodobnejših polnilnic za tehnične pline v Ljubljani ter osemkilometrskega cevovoda, ki našega kupca oskrbuje direktno s plinastim dušikom iz kisikarne.

Tudi Steklarna Hrastnik je trdno zavezana k spremembi procesov v zeleno tehnologijo.

Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, je povedal: “Gradnja kisikarne je dodaten kamenček v mozaiku zelenih tehnologij. Lahko bi dejali, da je to ‘’mini tovarna za proizvodnjo čistega kisika iz okoliškega zraka s pomočjo destilacije zraka’’ (t.i. kriogeni postopek). Pridobivanje čistega kisika se torej izvaja z zelo napredno tehnologijo, s pomočjo razgradnje zraka in praktično nima vplivov na okolje. Čisti kisik iz kisikarne bomo uporabljali pri proizvodnji stekla na novi G-peči, s tem pa bomo dodatno poskrbeli za mnogo nižje izpuste CO2.“

Z agilnim pristopom in z nadaljnjo nadgradnjo okolju prijaznih in energetsko učinkovitih tehnologij za celoten proizvodni proces bodo v Steklarni Hrastnik vsekakor nadaljevali – in jih nadgrajevali.

Peter Čas je na temo zelene prihodnosti Steklarne Hrastnik še dejal: »Gospodarski subjekti, med katerimi je in to povem res ponosno, tudi Steklarna Hrastnik, ki smo zavezani ciljem, da ne glede na izzive ohranimo trajnostni razvoj na vrhu prioritet kot enega od pomembnejših temeljev poslovanja, bomo verjetno nosilci uvajanja velikih tehnoloških inovacije na področju dekarbonizacije,« in dodal: »Pravzaprav na tem v zadnjih letih že intenzivno delamo. Samo v obdobju med 2018-2020 smo za razvoj zelenih tehnologij, povezanih s steklarsko proizvodnjo, namenili približno 20 mio EUR.«

Globalna rast Steklarne Hrastnik ima trdne temelje v trajnostno naravnanih investicijah v najsodobnejšo steklarsko tehnologijo, avtomatizacijo, digitalizacijo, v energetski razvoj ter v razvoj novih storitev, procesov in produktov povezanih z zeleno transformacijo.

Tekst in foto: Steklarna Hrastnik in Messer Slovenija