Plaz Novi dom saniran še letos

292

V prihodnjem tednu pričenjamo s sanacijo plazovitega območja na Novem domu, kjer se nahaja geološko nestabilen teren, ki se odraža na morfologiji nepozidanega območja in v obliki poškodb infrastrukturnih in drugih objektov.

Dela se bodo izvajala v dveh fazah. Pričetek prve faze bo v ponedeljek, 18. julija, in bo trajala do novembra. V času del bo veljala popolna zapora lokalne ceste Spar – Ahac. Za stanovalce in komunalo bo dovoz urejen vsak dan od 17. ure dalje do 7. ure naslednjega dne, vsako drugo soboto v mesecu in ob nedeljah.

V sklopu sanacije plazovitega območja bo zgrajen sistem drenaž, s čimer bo preprečen nadaljnji dotok podzemne vode na plazovito območje. Obenem se bo izvedla tudi rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 250 metrov in na novo uredila vsa komunalna infrastruktura.

Gre za najobsežnejši plaz, ki bo letos saniran v občini Trbovljah in hkrati pomembna pridobitev za okoliške prebivalce, saj bo s tem sanirana tudi močno poškodovana cesta.