Po novem na javnem sistemu skoraj 99% trboveljskih uporabnikov

22

Projekt številka tri od štirih EU projektov v sklopu uredbe za razvoj regij v Trbovljah je ureditev kanalizacije za skoraj 51 objektov, s tem pa bodo Trbovlje v skoraj 100 odstotkih priključene na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda – ali bolje rečeno na kanalizacijo.

Projekt, ki vključuje priklop območij Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova ulica ter Keršičev hrib, je vreden dobrih 580.000 evrov, okoli 340.000 evrov bo Občina Trbovlje prejela s strani Evropske unije, 60.000 evrov pa državnih sredstev, ostalo dobrih 170.000 evrov bo pokril občinski proračun.

Prvi stroji so zabrneli na Lokah, kjer trenutno zaključujejo dela, odprto je gradbišče na Keršičevem hribu, začeli pa so tudi že z deli na dveh krakih v Gabrskem ter na odseku Majcenove ceste. Občina Trbovlje ob tem naproša prebivalce v bližini gradbišč za strpnost in potrpljenje. Dela potekajo po planu in bodo, če bodo vremenske razmere dopuščale, končana do sredine novembra.

Namen projekta Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Porečju Save v Občini Trbovlje zajema izgradnjo kanalizacije na omenjenih območjih občine, cilj projekta pa je večja priključenost tamkajšnjih prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje. Skladno z evropskimi direktivami bo Občina Trbovlje z izvedbo zmanjšala negativne vplive na okolje.

situacija

Občina Trbovlje ima zgrajeno centralno čistilno napravo, kljub temu pa komunalne odpadne vode iz določenih, predvsem bolj oddaljenih območij ne dotekajo vanjo. Priključenost je v Trbovljah trenutno na 97,77 odstotkih, po zaključenem projektu pa bo na javno gospodarsko infrastrukturo priključenih 98,82 odstotkov vseh priključenih enot.  Z izgradnjo dodatnih nekaj več kot 2000 metrov javne kanalizacije se bo v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključilo 173 PE oziroma 51 različnih objektov, skupno pa bo v Trbovljah tako že 16.263 priključenih uporabnikov.

Območja, ki se nahajajo izven mreže kanalizacijskega omrežja, bodo morala poskrbeti za čistilne naprave oz. prekatne greznice, ki delujejo in v naravo ne spuščajo nedovoljenih snovi. Le-ti lahko pridobijo sofinancerska sredstva na razpisu občine: https://www.trbovlje.si/objava/384664. Tisti, ki se nahajajo znotraj območja, kjer se izvaja omenjena investicija občine, pa financirajo priklop svojega objekta do najbližje zgrajenega preklopnega mesta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.

Tekst in foto: Občina Trbovlje