Po praznikih pričetek del v Prapretnem

342

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik«

Investicija v ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je za razvoj občin zelo pomembna. Priklop ljudi na kanalizacijski sistem, ki se steka v čistilno napravo, je poleg oskrbe s pitno vodo osnoven pogoj za razvoj sodobne družbe in skrbi za osnovno zdravje ljudi in prispeva k manjšemu onesnaževanju okolja.

Februarja letos se je pričela gradnja dodatnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik – center. Več kot 5000 metrov novih kanalizacijskih vodov bo zgrajenih v centru Hrastnika, proti Kalu in v Prapretnem. Gradnja se je pričela na ulici Pot na Kal, kjer se dela pod zemljo končujejo. Sledi rekonstrukcija ceste, po oceni izvajalca pa naj bi do konca meseca maja cesto tudi asfaltirali.

Ob tem se odpira še eno gradbišče, kjer bosta zgrajeni tudi dve črpališči. Takoj po praznikih, v torek, 3. maja, bo v Prapretnem vzpostavljena zapora ceste, ki se bo selila na treh lokacijah znotraj krajevne skupnosti. Obvoza ne bo mogoče zagotoviti, bodo pa izvajalci o posamezni zapori sproti obveščali okoliške prebivalce.

Dela so zahtevna, saj gre na večini lokacij za večje naklone ceste ter ozke neprevozne ulice, kjer obvozi niso mogoči. Priključke pa je potrebno prilagoditi vsakemu objektu posebej, pojasnjujejo v podjetju AGM Nemec, a ob tem dodajo, da so občani zelo razumevajoči in strpni. V upanju, da bo vreme naklonjeno, bo Občina Hrastnik v prej omenjeni aglomeraciji že do konca leta zagotovila 98 odstotno priključenost na javno kanalizacijsko omrežje.