Pol stoletja vrtčevske enote Center

333

V Vrtcu Zagorje so danes dopoldne slovesno obeležili 50-letnico delovanja enote Center, ki je bila pred pol stoletja prva sodobno zgrajena ustanova za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v Zagorju.

V slavnostnem nagovoru je direktorica Vrtca Zagorje Darja Rakovič, ki se je za odlično delo zahvalila prav vsem nekdanjim in sedanjim zaposlenim v vrtcu, med drugim povedala, da je bilo v enoti Center ob ustanovitvi 6 oddelkov (od tega dva za najmlajše otroke), kuhinja in uprava vrtca, od leta 1984 tudi razvojni oddelek. Po letu 1983 je enota spadala v TOZD otroško vzgojno varstvo Regancin Zorka – Ruška (o čemer priča spominska plošča). Med letoma 1991 in 1997 so se enote vrtca pojavljale pod imenom Vzgojno-varstveni zavod Zagorje ob Savi, od leta 1997 pa imajo imena kot danes. Enoto Center danes obiskuje 130 otrok.

Zbrane je v imenu Občine Zagorje nagovoril direktor občinske uprave Tadej Špitalar, ki je zaradi okužbe s koronavirusom opravičil odsotnost župana Matjaža Švagana in zaposlenim prenesel tudi njegove čestitke in želje po uspešnem delu tudi v bodoče. Kot je poudaril Špitalar, je sodelovanje Vrtca Zagorje in Občine Zagorje ob Savi na visokem nivoju. »Le s tako dobrimi odnosi lahko gradimo uspešne zgodbe. In zgodba našega vrtca je uspešna. Gre pravzaprav za eno najpomembnejših institucij v občini, saj v njej prve korake proti svetu odraslih naredijo naši najmlajši, naša prihodnost,« je dodal in med drugim tudi nanizal nekaj naložb v enoti Center v zadnjem obdobju.  Vrtec in Občina sta tako skupaj zamenjala zemljino na igrišču, kjer se lahko sedaj otroci varno igrajo, saj v zemlji ni sledi onesnaženja s težkimi kovinami. V notranjosti stavbe so zamenjali celotno stavbno pohištvo in prenovili notranja vrata, uredili večnamenske prostore, v letošnjem letu pa je v načrtu tudi zamenjava garažnih vrat. Kot eno od pomembnejših pridobitev pred prihajajočo ogrevalno sezono pa je omenil še priključitev objekta na omrežje daljinskega ogrevanja.

Direktorica Vrtca Darja Rakovič pa je predstavila še nekatere želje in potrebe, med njimi so zamenjava ograje in nekaterih zunanjih igral, energetska sanacija stavbe, ureditev prehoda med oddelki starejših in mlajših otrok, adaptacija razdelilne kuhinje, ureditev t. i. 7. igralnice kot dodatne, za namen priložnostnih projektov, kot npr. pravljična soba s senzornimi elementi, sončno gledališče, raziskovalni kotički, razstave, … Kratek program ob praznovanju 50-letnice enote Center so pripravili najmlajši in zaposleni iz Vrtca Zagorje.