Popolna zapora glavne ceste na odseku Hrastnik – Zidani Most

692

Popolna zapora glavne ceste G2-108/1186 Hrastnik – Zidani Most, na odseku Hrastnik – Zidani Most

Na osnovi Zakona o cestah (Ur. list RS št. 109/2010) vas obveščamo, da bo zaradi izvedbe geoloških raziskav popolna zapora glavne ceste G2-108/1186 Hrastnik – Zidani Most, od km 1.720 do km 1.865 in km 3,420 do km 4,440, na odseku Hrastnik – Zidani Most dva (2) dni v navedenem odseku. Popolna zapora bo od ponedeljka, 29. 3., od 6.00 do petka, 9. 4., do 20.00. Zapora bo ves čas, prevoz čez zaporo ne bo mogoč niti za intervencijska vozila. Obvoz v času popolne zapore bo potekal na relaciji Hrastnik – Marno – Rimske Toplice – Zidani Most ter obratno in bo označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo.