Povzetek dela v ZD Trbovlje za leto 2022 in plani za leto 2023

362

LETO 2022

Ponovno je za nami izjemno turbulentno in naporno leto, lahko rečemo prvo leto po marcu 2020, ko se nismo skoraj v celoti posvečali izključno COVIDU. Verjamem, da so to občutili tudi pacienti.

DODATNI PROGRAMI, KI JIH JE ZD TRBOVLJE PRIDOBIL V LETU 2022:

 • Povečanje programa zobozdravstva za odrasle iz 4,3 na 5 timov. V ZD Trbovlje je trenutno 5 ambulant zobozdravstva za odrasle, poleg tega še 2 koncesionarski ambulanti in lahko rečemo, da je na tem področju za prebivalce dobro poskrbljeno.
 • Dodaten program Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo iz 0,4 tima na 1 tim. Na ta način bodo otroci iz Zasavja s primanjkljajem v razvoju deležni boljše obravnave, kar bo vplivalo tudi na njihov razvoj.
 • Dodatnih 0,44 tima ortodontske ambulante (iz 1,56 na 2 tima), kar bo skrajšalo čakalno dobo za prvi pregled, ki je sicer ena izmed najkrajših v Sloveniji, še vseeno pa jo merimo v letih in ne v mesecih.

ZAPOSLITVE NOVIH NOSILCEV PROGRAMOV V LETU 2022:

 • Zaposlitev zobozdravnice za nedoločen čas (prej je nadomeščala daljšo odsotnost).
 • Zaposlitev dodatnega deleža zdravnic v razvojni ambulanti (iz 0,4 na 0,8).
 • Zaposlitev zobozdravnice, specialistke ortodontije, ki je končala s specializacijo.
 • Zaposlitev zdravnice, specialistke urgentne medicine in splošne kirurgije za delo v UC, tako da imamo sedaj v UC 2,6 redno zaposlenih zdravnikov, približno 2 pa moramo pokrivati z ostalim kadrom (lastni zaposleni in podjemne pogodbe).
 • Zaposlitev zdravnice, specialistke otorinolaringologije za delež 0,36, kolikor imamo ORL programa.
 • Zaposlitev zdravnika oftalmologa za delež 0,4 (specializant, ki v tem tednu končuje s specializacijo)
 • Uspeli smo pridobiti tudi specializantko ginekologije in porodničarstva in specializantko pediatrije, ki bo s specializacijo končala februarja 2024

INVESTICIJE V ZD TRBOVLJE V LETU 2022:

 • Uredilo se je nadstropje ambulant družinske medicine. Fizično se je uredila dodatna ambulanta, uredili so se prostori referenčnih ambulant. Družinska medicina tako sedaj ni samo kadrovsko, ampak tudi prostorsko izjemno dobro pokrita – vrednost okrog 150.000 EUR.
 • Uredil se je prostor za novo ambulanto zobozdravstva za odrasle – vrednost 29.000 EUR, nabavljen je bil tudi nov zobozdravstveni stol, vrednost 25.000 EUR
 • Uredili so se prostori CDZO, tako, da imamo sedaj vse pogoje za nemoteno delo – vrednost okrog 244.000 EUR prostori in 60.000 leseni del.
 • Uredili so se prostori za otološko in dermatološko ambulanto (s tem so se sprostili prostori za dodatne prostore za razvojno ambulanto) – vrednost okrog 110.000 EUR. Poleg tega je bila nabavljena tudi popolnoma nova oprema v otološki ambulanti, tako, da bodo pacienti res deležni prvovrstne oskrbe – vrednost 45.000 EUR.
 • Izvedle so se tudi številne druge adaptacije prostorov  (menjava tal, beljenje sten, zamenjava pohištva….)
 • Zamenjani so bili številni, dotrajani računalniki.
 • Nabavljen je bil ontraoralni skener v zobozdravstvu za odrasle in ortodontski ambulanti – 35.000 EUR.
 • Nabavljen je bil perimeter za preiskavo vidnega polja v oftalmološki ambulanti – 32.000 EUR.
 • Nabavljeno je bilo sanitetno vozilo za prevoz pacientov – vrednost 40.000 EUR.
 • Nabavljeno je bilo električno vozilo za potrebe CDZO – vrednost 21.000 EUR.
 • Na javnem razpisu je že bil izbran ponudnik za dobavo urinskega analizatorja – vrednost 75.000 EUR
 • Številne druge, manjše investicije.

OSTALI PROJEKTI V LETU 2022:

 • Uvedba Portala za komunikacijo z ambulantami in vpogled v zdravstvene podatke pacientov.
 • Veliko se je delalo na projektni dokumentaciji za prizidek.
 • Veliko smo delali na mehkih veščinah in povezovanju med zaposlenimi (delavnice, izobraževanja, teambuildingi…).

PLANI ZA LETO 2023:

 • Sončna elektrarna
 • Uvedba sistema vodenja kakovosti
 • Nadaljevanje z urejanjem notranjih prostorov
 • Prenova poslovnega informacijskega sistema
 • Nadaljevanje s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka
 • Ureditev dodatnih parkirišč za zaposlene
 • Zapolnitev manjkajočega kadra.

Težava je predvsem v pediatriji, zaradi odhoda 2 zdravnic v pokoj. Na tem mestu bi se zahvalil njima (ker še vedno pomagata v OŠD), SB Trbovlje za izdajo soglasja eni izmed njihovih pediatrinj, da lahko enkrat tedensko pomaga in tudi njej, da se je pripravljena vključevati v delo, še eni izmed naših pediatrinj, sicer zaposleni v RA, ki v določenem obsegu pomaga v OŠD, ostalim, ki po potrebi vskočijo, ko in pa seveda pediatrinji Klari Jordan, ki resnično oddela za krepko več kot 1 osebo in pa tudi vsem ostalim zaposlenim v OŠD, da uspejo organizacijsko urediti zadevo, da vse gladko teče.

Poleg tega bomo poskušali pridobiti še kakšnega specialista psihiatrije, saj se s koncem leta upokojuje psihiatrinja, ki bo v manjšem obsegu sicer še vedno pomagala.

Na ostalih področjih je zadeva sicer manj pereča, vseeno pa bi bili veseli še kakšnega:

 • Specialista urgentne medicine
  • Oftalmologa
  • Ortodonta
  • Specialista klinične psihologije

Na tem mestu bi se zahvalil vsem sodelavcem za njihov trud in angažiranost. Razvoj ZD Trbovlje, ki je v zadnjih letih izjemen, kar je zasluga vseh zaposlenih.

direktor ZD Trbovlje

                                                                                   doc. dr. Tomše Denis