PREDLOG ZA NEPOSREDNE POGOVORE MED VODSTVOM OBČINE MORAVČE IN VODSTVOM DRUŽBE TERMIT D.D.

531

Odprto pismo župana vodstvu, sindikatu in delavcem družbe Termit

Spoštovani,

s tem pismom tudi uradno potrjujem predlog, ki sem ga podal na seji Občinskega sveta Občine Moravče 28. aprila 2021. Za to, da bi se tvorno lotili reševanja nastalih problemov v Moravški dolini, predlagam neposredne pogovore med vodstvom Občine Moravče in vodstvom družbe Termit d.d. Ta moj predlog ni posledica manjšega neprijavljenega shoda dela zaposlenih v Termitu pred občinsko zgradbo in v avli Kulturnega doma – v času, ko po vsej državi veljajo ukrepi proti širjenju epidemije. Nisem želel zaostrovati razmer, zato sem zavrnil predlog, da se angažira policijo.

Če bi se kaj takega ponovilo, pa ne bo več tako: ne zaradi delavcev Termita, temveč zaradi manipulacij z delavci, ki so znali povedati, da so prišli zaradi tega, ker naj bi jim župan hotel zapreti delovna mesta. Kot vemo, sem vselej poudarjal, da je treba delovna mesta ne le ohranjati, ampak z novimi okolju prijaznimi programi poskrbeti, da bodo imeli delavci višje plače in se bo dodatno zaposlovalo. Skratka, kar se da daleč od resnice je trditev, da želim zapreti Termit. Vodstvu Termita polagam na srce, da se vzdrži od takšnih manipulacij in pri tem preneha sodelovati z znanimi propadlimi večno včerajšnjimi moravškimi politiki. Ti so na zadnjih volitvah sebe potegnili v propad, zdaj pa vanj vlečejo še Termit.

Prav tako moj predlog ne izhaja iz šibkosti, marveč iz moči polnokrvno delujoče moravške demokracije. Župan in Občinski svet sta zavezana k spoštovanju slovenske zakonodaje in volitvah izraženi volji občank in občanov Občine Moravče. Samo ti lahko odločajo o usodi Moravške doline. O njenem razvoju in izrabi prostora pa bo odločalo najvišje telo lokalne demokracije – Občinski svet. Ta je med drugim že izpovedal svojo voljo, ko je na podlagi ljudskega referenduma (2007) in Deklaracije o čisti Moravški dolini (2019) sprejel sklepe, da mora vodstvo Termita uskladiti delovanje družbe z okoljevarstveno in drugo zakonodajo.

Da bi se neposredni pogovori začeli, je potrebno izpolniti nekaj pogojev. Prvega sem izpolnil že sam, ko sem na zadnji seji Občinskega sveta predlagal prekinitev četrte točke dnevnega reda, kjer je Občinski svet sklepal o zahtevi ustreznim državnim organom, da se Termitu – dokler ne začne izpolnjevati zakonskih pogojev – odvzame koncesijska pogodba in s tem rudarska pravica. Občinski svet je moj predlog sprejel. Kako bomo s to točko nadaljevali, je odvisno predvsem od korakov vodstva Termita v naslednjih dveh mesecih.

Od vodstva Termita pričakujemo, da stori nekaj gest dobre volje, ki bodo predvsem občanke in občane Občine Moravče prepričali, da je vodstvu dejansko mar za njihovo zdravje, življenja in naravno okolje:

  1. da razdre pogodbo s Termoelektrarno-toplarno Te-tol Moste o dovozu 6000 ton pepela in  žlindre ter zakopu na deponijah Soteska in Drtija. Ta pepel je nasičen s težkimi kovinami, ki z izpiranjem onesnažujejo našo podtalnico in povzročajo raka ter druge hude bolezni;
  2. da povsem preneha z odlaganjem nevarnih in strupenih industrijskih odpadkov in se preusmeri v pridobivanje dohodka z zelenimi tehnologijami. Občina Moravče je v dogovorih z investitorji, ki bi lahko takoj pristopili k novim projektom Termita, s čimer bi povečali dobiček in plače zaposlenih, hkrati pa dodatno zaposlovali;
  3. da preneha z medijsko vojno z lokalno skupnostjo, od katere je življenjsko odvisen: vodstvo podjetja Termit naj razmisli o umiku tožb proti županu, ker bo za njih zapravil veliko premoženje in jih izgubil. Da ne bo pomote – niti najmanj me ni strah teh tožb, ker bom na sodišču dokazal, da Termit ne more omejevati ustavno zaščitene svobode govora in zakonsko določene vloge župana, ki mora skrbeti za javni interes – za čisto okolje in zdravje ljudi.

Vodstvu Termita predlagam, da sprejme ponujeno roko in se odloči za drugačno in boljšo  prihodnost – tako Moravške doline kot družbe. Starih časov ne bo nikoli več nazaj. Piše se leto 2021 in visoki ekološki standardi bodo obveljali tudi za Moravško. Skupaj imamo s pogovori možnost, da se dogovorimo o novem občinskem prostorskem načrtu, ki je že globoko v izdelavi. Ponudil bo cel kup novih razvojnih možnosti, pa tudi omejitev za okolju neprijazno dejavnost. Skupaj lahko dorečemo nove projekte, ki bodo Moravški dolini nosili investicije in prepotrebna delovna mesta. Pozivam vas, da zberete pogum in se odločite za lepšo prihodnost nas vseh.

P.S. Točka štiri dnevnega reda je odložena do naslednje seje Občinskega sveta, ki bo sklicana zadnji teden v juniju. Do takrat pričakujem, da vodstvo Termita izpolni geste dobre volje in nam pomaga še bolj ponosno proslaviti 30-letnico naše samostojne države. Alternativa vam je znana – proti lokalni skupnosti ni zmage, ampak propad. Tega si ne želi nihče, še najmanj jaz, ki sem prevzel odgovornost za dobrobit vseh občank in občanov Občine Moravče. Toda če bo na cesti v smeri proti Termitu in deponijam opažen en sam tovornjak, naložen s pepelom, potem imejte moj predlog za neposredne pogovore za brezpredmeten.  

        OBČINA MORAVČE

      dr. Milan Balažic

     Ž U P A N