PREDSEDNIK STRANKE ZELENIH DEJANJ MAG. JURE LEBEN NA OBISKU PRI ŽUPANU OBČINE MORAVČE DR. MILANU BALAŽICU

434

Včeraj, 15. junija 2021, je na delovnem obisku v Občini Moravče župan dr. Milan Balažic sprejel predsednika Stranke zelenih dejanj mag. Jureta Lebna. Župan je najprej predsedniku predstavil stanje ekološke krize v občini. Čeprav je Občinski svet sprejel protestno izjavo, podjetje Termit v občino dovaža 6000 ton nevarnega pepela in žlindre iz ljubljanske termoelektrarne. Občanke in občani živijo v strahu, da v nekaj dneh pripeljejo tudi strupeno komunalno blato iz Štajerske. V deponiji Drtija je že odloženih okrog 2 milijona ton odpadkov, ki onesnažujejo okolje in ogrožajo zdravje ljudi. Odprti so ogromni kopi pri Soteski in v Mošeniku (na območju Nature 2000), ki čakajo svojo ogrožajočo »sanacijo«. Po načrtih podjetja Termit bo ta v prihodnjih letih z izkopi in deponijami povsem obkolil Moravče, katerim zato grozi okoljska katastrofa. Ponujeno županovo roko sodelovanja je vodstvo grobo zavrnilo. Namesto dogovora za razvoj se je odločilo za spopad z lokalno skupnostjo, za nove tožbe njenih demokratično izvoljenih predstavnikov in za medijsko ustrahovanje.

Občinski svet Občine Moravče je že od Ministrstva za okolje zahtevalo, da se Termitu ne obnovi okoljevarstveno dovoljenje, dokler svoje dejavnosti ne spravi v sklad z okoljevarstveno zakonodajo. Na novi seji bo Občinski svet odločal tudi o zahtevi državi po razdrtju koncesijske pogodbe in odvzetju rudarske pravice. Občina Moravče toži Agencijo Republike Slovenije za zgrešeno definicijo tal, ki ni v skladu z evropskimi direktivami in slovenskimi zakoni. Prav tako bo Občinski svet obravnaval okoljsko ogrožanje vodnih virov s strani Industrije apna Kresnice v kamnolomu Ušenišče 2 in najprej zahteval izvedbo analize o vplivu na okolje, zatem pa odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Predsednik stranke Jure Leben je podprl prizadevanja župana in Občinskega sveta po vzpostavitvi okoljskih standardov. Ponudil je svojo pomoč in se zavezal prizadevanju za obravnavo moravške ekološke krize na državni ravni. Po pogovoru je župan predsednika stranke odpeljal še na ogled največjih kopov, odprtih ran na telesu Moravške doline.