Prostofer: En avto, 12 prostovoljcev in 10.000 prevoženih kilometrov

316

Pred dobrimi sedmimi meseci je v Trbovljah zaživel projekt Prostofer, ki omogoča večjo mobilnost starejših in je za uporabnike brezplačen ter preprost za uporabo.  Sistem je bil med uporabniki zelo lepo sprejet, kar še dodatno potrjujejo zahvale občanov, ki večkrat prispejo v nabiralnik občine.

Z vzpostavitvijo sistema brezplačnih prevozov je Občina Trbovlje želela pomagati starejšim, ki ne vozijo sami, imajo nižje mesečne prihodke oziroma slabšo povezavo z javnim prevozom. S Prostoferjem smo jim lahko omogočili lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih središč itn.

Da sistem sploh lahko deluje, se moramo v pri vrsti zahvaliti prostovoljcem Prostoferjem, ki opravljajo brezplačne prevoze. Prostoferjev je v Trbovljah trenutno 12, v letošnjem letu pa so opravili 171 prevozov oziroma prevozili skoraj 10.000 kilometrov. Naši občani brezplačne prevoze največkrat koristijo do bolnišnice (v Trbovljah in po Sloveniji), zdravstvenega doma in lekarne, nekoliko redkeje pa tudi do trgovin, pokopališča, doma upokojencev in banke.

Z zagotavljanjem brezplačnih prevozov za starejše želi Občina Trbovlje izboljšati mobilnost, povečati varnost v cestnem prometu in socialno vključenost starejših na splošno. Potrebe po skrbi za starejše se vsak dan povečujejo, zato želimo k reševanju mobilnosti starejših občanov pristopiti na celovit način in projekt Prostofer nam to omogoča.

Uporabniki morajo svoj prevoz rezervirati vsaj tri dni pred izvedbo storitve, in sicer s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 (vsak delovnik med 8. in 18. uro). V komunikacijskem centru si bodo zapisali podatke uporabnika in lokacijo prevoza ter sporočili oz. potrdili termin. Vozniki prostovoljci prevoze opravljajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.