Razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev OPPN za območje »Loke« v Kisovcu

790

Kot je znano, je v starem trškem jedru Lok, na severnem delu Kisovca, načrtovana gradnja večstanovanjskega objekta s 25 stanovanjskimi enotami in pripadajočimi parkirnimi mesti za avtomobile.

Občina Zagorje ob Savi je javno razgrnila dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu, identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1980. OPPN je izdelalo podjetje ELEA iC, projektiranje in svetovanje, d. o. o. iz Ljubljane.

Dopolnjen osnutek dokumenta je javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Kisovec Loke, Trg pohorskega bataljona 15, Kisovec, v času uradnih ur, ter na spletni strani Občine Zagorje ob Savi na povezavi: https://www.zagorje.si/objava/559514

Javna razgrnitev traja od 8. oktobra do 8. novembra 2021. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 20. oktobra 2021, ob 16. uri na sedežu KS Kisovec Loke.

Vsi zainteresirani občani imajo možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ali po elektronski pošti na naslov obcina.zagorje@zagorje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Pripombe na  SD OPPN za Loke v Kisovcu«. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.

Občina Zagorje ob Savi bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Ob tem vse obiskovalce javne obravnave in tiste, ki si bodo ogledali javno razgrnjen dokument, prosimo za upoštevanje veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Tekst in foto: Občina Zagorje