Razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade “Tončke Čeč”

527

Iz Občine Trbovlje sporočajo, da je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade »Tončke Čeč« za leto 2022. Prijazno vabljeni, da oddate svoje predloge,  ki jih mora komisija prejeti najkasneje 18. novembra 2021, in sicer v zaprti kuverti, na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom Javni razpis – nagrada Tončka Čeč – ne odpiraj.

Javni razpis je objavljen tudi na spletni strani Občine Trbovlje na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/561564

Tekst: Občina Trbovlje