Rok za izgradnjo malih čistilnih naprav se izteka

746
Komunala Litija

Po evropski direktivi je leto 2023 zadnji rok za priključitev vseh gospodinjstev v naši državi na sistem čiščenja odpadnih voda. Tako je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko centralnih čistilnih naprav, ki jih je Evropa sofinancirala manj pa je bilo zgrajenih individualnih zato bo treba na tem področju pohiteti. Kakšno je stanje v litijski občini je povedal direktor Komunale Roman Ceglar.