Sanacija hudournika Vine

840

Delavci družbe Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d. o. o. Ljubljana, na območju Podvin v Zagorju ob Savi sanirajo hudournik z območja Vin. Hudourniška voda ob močnih nalivih pogosto zalije tudi regionalno cesto iz Zagorja proti Kisovcu, pri Osnovni šoli Toneta Okrogarja, in onemogoči promet. Hidrotehnik kot koncesionar investitorja, Direkcije RS za vode, bo tako zgradil kamnito oblogo struge hudournika, s pragovi za umiritev hudourniške vode in vtočni jašek v zacevljeni del hudournika iz Vin, proti iztoku v potok Medija.

Dela na približno 200-metrski trasi v celoti financira Direkcija RS za vode, vredna pa so približno 100.000 evrov. Zaključena bodo predvidoma do konca letošnjega leta.