Sanacija Valvazorjeve ceste na Izlakah

188

Občina Zagorje ob Savi se je lotila sanacije 400-metrskega odseka lokalne ceste Podgrad-Ravne (Valvazorjeva), ki je bil poškodovan v lanskih septembrskih poplavah. V sklopu sanacije omenjenega odseka bodo opravili regulacijo struge potoka ob lokalni cesti, sanacijo voziščne konstrukcije, postavili premostitveni objekt in opravili predpripravo za javno razsvetljavo.

Naložba je vredna 604.000 evrov, od tega bo Občina dobila 423.000 evrov z Ministrstva za naravne vire in prostor.