Sanitarije v Evroparku

182

Občina Zagorje ob Savi je v spodnji etaži Evroparka, ob južni vstopni točki oz. v neposredni bližini polnilnice za električna kolesa, postavila lesen objekt, v katerem so sanitarije, namenjene obiskovalcem Evroparka. Dostop in sanitarije so prilagojeni tudi za gibalno ovirane osebe.    

Sanitarije so odprte vsak dan med 8. in 20. uro.