Skupnostna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik – Predstavitev projekta in možnosti vključitve občanov

321