Skupščina GZ Zagorje

419

V soboto, 9. aprila 2022, je v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto potekala 67. redna seja skupščina Gasilske zveze Zagorje ob Savi. Za glasbeni uvod v sejo so poskrbeli pevci Zagorskega okteta. Osrednji del seje so nato predstavljala poročila o delu v prejšnjem letu, delegati pa so prisluhnili tudi planu dela za naslednje leto.

Seje so se poleg predsednikov, poveljnikov in delegatov društev udeležili tudi visoki gostje namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije dr. Janja Kramer Stanjko, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Rudi Medved, predstavnik Policijske postaje Zagorje ob Savi Marko Kaluder, vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Trbovlje Urška Koren, predsednik Gasilske zveze Litija Igor Cividini, iz Gasilske zveze Trbovlje je prišel vršilec dolžnosti poveljnika Sašo Klenovšek, Zdravstveni dom Zagorje sta zastopala Barbara Kastelic in Igor Murko, Luka Tori pa je predstavljal Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi.

Poleg domačih se je dogodka udeležilo še nekaj gostov iz tujine, to je iz Srbije in Severne Makedonije, ki so s seboj prinesli priznanja. Iz Severne Makedonije je prišla delegacija Civilne zaščite za zaščito in reševanje. Njihov namestnik direktorja Dimče Mitevski je predsedniku GZ Zagorje ob Savi Ivanu Potočniku podelil priznanje civilne zaščite za pomoč pri opremljanju enot civilne zaščite, to je gasilskim enotam. Drugo priznanje je prišlo s strani Občine Čajno v Skopju, kamor je PGD Kotredež podaril kombi in opremo. Predsednik Potočnik je prejel še orden Gasilske zveze Srbije s strani DVD Topola iz Srbije za meddržavno sodelovanje in pomoč pri delovanju in opremljanju, zahvalo za meddržavno sodelovanje pa je s strani DVD Topola prejel tudi Alojz Podmiljšak, predsednik PGD Kolovrat.

Poročili predsednika in poveljnika GZ Zagorje ob Savi Ivana Potočnika in Marka Bokala sta že na začetku nakazali, da je bila osrednja točka dela v lanskem letu in še dlje virus covid-19 in z njim povezani ukrepi, ki so narekovali tako operativno, društveno kot tudi izobraževalno dinamiko. Prav tako so to izpostavili gostje, ki so v svojih pozdravnih govorih zaobjeli predanost gasilcev v danih razmerah, sposobnost sodelovanja, ko gredo stvari iz začrtane poti, in upanje na uspešno skupno reševanje izzivov še naprej.

Delegati so še na mesto namestnika poveljnika zveze potrdili predlaganega Marka Novaka, to je poveljnika PGD Zagorje-mesto. Poročila za leto 2022 so bila v kompletu potrjena, prav tako pa tudi plan dela za prihodnje leto.

Anja Šircelj, medijska predstavnica GZ Zagorje ob Savi