Sofinanciranje prenove stavb označenih kot kulturna dediščina

0
199
Sofinanciranje obnove

Občina Trbovlje že 4. leto zapored objavlja  javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. S sofinanciranjem želimo spodbuditi celovito prenovo kulturne dediščine, poleg tega pa zagotoviti večjo energetsko učinkovitosti zgradb, izboljšati zunanjo podobo mesta, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine ter prispevati k dvigu ravni kakovosti življenja v občini. V letošnjem letu smo zvišali delež sofinanciranja iz 30 % na 40 %, vlagatelj tako lahko dobi največ 3.000 € za eno/-dvostanovanjske objekte in 10.000 € za večstanovanjske objekte.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2021.

Razpis je objavljen na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/385018

Kurja vas