Stališče ZD Trbovlje glede predvidene reorganizacije NMP v Sloveniji in Zasavju

403

ZD Trbovlje podpira prizadevanja stroke in MZ pri reorganizaciji NMP v Sloveniji in Zasavju. Najprej naj poudarim, da se NMP ne ukinja, ampak reorganizira na način, da bo za paciente BOLJE poskrbljeno. Ne moremo soditi, ali je predvidena shema optimalna ali ne, saj mreža še ni objavljena, potrebno pa je verjetni stroki, da bo poiskala optimalno rešitev glede na dane pogoje. Trenutna organiziranost NMP je nevarna za zaposlene, za paciente in samo še poglablja krizo na področju primarnega zdravstva, predvsem v družinski medicini.

Argumenti, ki podpirajo nujnost reorganizacije mreže NMP v Sloveniji  so naslednji:

 • Mrežo NMP mora postaviti stroka, (zdravniška zbornica, MZ, DSZ…) in ne lokalna politika.
 • Velike težave v primarnem zdravstvu so v precejšnji meri posledica neustrezne organiziranosti NMP in posledično neustreznih delovnih pogojev zdravnikov družinske medicine (skoraj v celoti dežurne službe po celotni Sloveniji pokrivajo prav zdravniki družinske medicine).
 • Zdravnikov ni dovolj, da bi pokrili vsa dežurna delovišča, ki so trenutno v mreži NMP, posledično so zdravniki preobremenjeni, izgoreli, kar je nevarno tako zanje, kot tudi za paciente.
 • V kolikor ne pride do reorganizacije NMP v Sloveniji in posledično do razbremenitve zdravnikov, lahko v kratkem času pričakujemo dokončno »porušenje« primarne ravni zdravstva v Sloveniji.

Argumenti, ki podpirajo nujnost reorganizacije mreže NMP v Zasavju  so naslednji:

 • V Zasavju imamo trenutno na zelo majhnem prostoru 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto priznane 3 dežurne zdravnike (ZD Trbovlje svojo dežurno službo lokacijsko izvaja v UC Trbovlje, ZD Zagorje in ZD Hrastnik pa v svojih prostorih).
 • Vsi trije zdravstveni domovi (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) so v bližini UC Trbovlje. ZD Zagorje je oddaljen 8,2 km, ZD Trbovlje 150 m, ZD Hrastnik pa 6 km.
 • Dejstvo je, da se dežurna služba v ZD Hrastnik ne izvaja v obliki, kot bi se morala izvajati oziroma v obliki kot je plačana. Vsaj v dopoldanskem času velikokrat (kar je na eni izmed sej občinskega sveta Občine Hrastnik povedal tudi župan, g. Marko Funkl) v Hrastniku v dežurni službi nimajo dodatnega zdravnika, ampak to službo pokriva kar eden izmed zdravnikov v času svoje redne ambulante, kar je prepovedano, saj gre za delo na več deloviščih hkrati. ZD Hrastnik torej dobi plačilo za nekaj, kar ne izvaja v obliki, kot bi glede na plačilo moral.
 • Župan Občine Hrastnik, g. Marko Funkl je v eni izmed izjav povedal tudi, da zdravniki v dežurni službi v ZD Hrastnik radi delajo, ker je dela malo, je pa dobro plačano. Vprašajmo se, ali je ob vsem pomanjkanju zdravnikov smiselno zdravnike imeti na deloviščih, kjer je dela malo.
 • V ZD Zagorje, ZD Trbovlje in ZD Hrastnik v nočnem času in preko vikendov nimajo na voljo niti laboratorija, kaj šele kakšnih drugih diagnostičnih sredstev, edina možnost, da je pacient deležen kakršnekoli diagnostike (laboratorij, ultrazvok, rentgen…) je torej v UC Trbovlje.
 • V Zagorju in Hrastniku v nočnem času in preko vikendov nimajo na voljo lekarne, vsak pacient,  ki v tem času pride v dežurno službo v ZD Zagorje ali ZD Hrastnik in potrebuje kakršna koli zdravila, mora po ta zdravila v lekarno v Trbovlje, ki je od UC Trbovlje  oddaljena 200 m.
 • Vprašajmo se, v koliko primerih pacient, ki pride v dežurno službo ne potrebuje diagnostičnih preiskav (laboratorij, ultrazvok, rentgen…) in/ali zdravil ter, ali je v primeru, da ne potrebuje nič od naštetega, njegov obisk zdravnika v dežurni službi sploh upravičen. Kakšen je torej smisel, da pride pacient v dežurno službo v ZD Zagorje ali ZD Hrastnik, v laboratorij ali lekarno pa mora v Trbovlje. Dejstvo je, da se tega zavedajo tudi že pacienti iz Zagorja in Hrastnika sami, ki velikokrat pridejo v UC Trbovlje brez predhodnega obiska dežurne službe v ZD Zagorje ali ZD Hrastnik, v kolikor pa pridejo v dežurno službo v ZD Zagorje ali ZD Hrastnik, pa so velikokrat, tudi brez pregleda,  preusmerjeni v UC Trbovlje.
 • ZD Zagorje in ZD Hrastnik imata relativno malo stroškov z dežurno službo. Vsaj v nočnem času in preko vikendov je namreč edini laboratorij v Zasavju v Trbovljah, posledično ves strošek laboratorija pade bodisi na ZD Trbovlje, bodisi na SB Trbovlje. Samo za primer, ZD Trbovlje dobi na letnem nivoju za laboratorij v dežurni službi približno 16.500 EUR sredstev v obliki pavšala, strošek laboratorija v prvih petih mesecih letošnjega leta, torej od januarja do maja pa je bil 17.500 EUR,
 • V primeru nujnih, življenjsko ogrožujočih stanj, so, oziroma morajo biti diplomirani zdravstveniki in tehniki zdravstvene nege, ki delajo v urgentnih vozilih, usposobljeni za posredovanje in prevoz pacienta do UC Trbovlje ali pa do prihoda zdravnika na kraj dogodka (v novi shemi se bo zdravnik iz UC Trbovlje na kraj dogodka pripeljal v vozilu urgentnega zdravnika, v katerem ekipo tvorita zdravnik in diplomirani zdravstvenik).
 • Nova shema NMP ne rešuje samo problematike urgentnih stanj, ampak tudi neodložljivih hišnih obiskov ter mrliških ogledov.

Navedli smo le nekaj dejstev, ki podpirajo smiselnost reorganizacije NMP v Zasavju. Verjamemo, da bo v kratkem času prišlo do prepotrebnih sprememb ter ureditve neustreznega stanja, ki se vleče že vse od leta 2015, ko so z delovanjem pričeli urgentni centri.

Bolj kot dežurna služba za odrasle bi vse prebivalce Zasavja, še posebej pa vse odgovorne na lokalnem političnem parketu in v vodstvih zdravstvenih domov ter bolnišnice moralo skrbeti dejstvo, da v Zasavju v nočnem času in preko vikendov nimamo dežurne pediatrične službe.

                                                                                  direktor ZD Trbovlje

                                                                                   doc. dr. Tomše Denis


Predhodna novica z dne, 8.12.2022

Sporočilo za javnost v zvezi z reorganizacijo NMP

V javnosti so zaokrožili dokumenti delovne skupine na Ministrstvu za zdravje, ki nakazujejo ponovne aktivnosti v zvezi s celostno prenovo službe nujne medicinske pomoči. Iz njih je mogoče razbrati, da tudi aktualna Vlada ponovno razmišlja o ukinitvi nujne medicinske pomoči v nekaterih zdravstvenih domovih. Tako bi tudi v Zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi v nočnem času, med vikendi in ob praznikih lahko ostali brez zdravnika, občani, ki se znajdejo v življenjski nevarnosti, pa bi se morali obrniti na urgentni center v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Gre za ponoven poskus ukinjanja dežurnih služb v lokalnih zdravstvenih domovih, ki ga je poskušala uvesti že prejšnja Vlada, a je po številnih protestih slovenskih županov predlog umaknila.

Župana Občin Zagorje ob Savi in Hrastnik Matjaž Švagan in Marko Funkl sta zato predsedniku Vlade RS dr. Robertu Golobu poslala protestno pismo, v katerem sta mu predstavila pomembnost ohranitve nujne medicinske pomoči v sedanjem obsegu v občinah Zagorje ob Savi in Hrastnik. Med drugim sta zapisala, da na kakršno koli ukinjanje ali kratenje osnovnih pravic naših ljudi ne bosta pristala in protestno pismo, ki sta ga v vednost poslala tudi ministru za zdravje, zaključila z besedami: »V primeru, da boste s predlogi nadaljevali brez širše javne razprave ali celo sprejeli odločitve brez soglasja lokalnih skupnosti, bomo primorani uporabiti vsa pravna sredstva, saj nikakor ne bomo dovolili kratenja pravic našim občankam in občanom.«