Športna dvorana Primoža Peterke Moravče

146

Obveščamo vas, da je nova Športna dvorana Primoža Peterke v Moravčah za vse zunanje uporabnike že pričela z obratovanjem. Športna dvorana obsega veliko dvorano (možnost uporabe cele dvorane oziroma po posameznih tretjinah) ter malo dvorano za skupinske vadbe. Od ponedeljka do petka sta dvorani na voljo med 15. in 22.30 uro skladno z veljavnim urnikom, ob vikendih pa po dogovoru z upraviteljem.

Podrobnejše informacije s kontakti, vlogo in cenikom glede možnosti uporabe športne dvorane so objavljeni na občinski spletni strani Občine Moravče na povezavi https://www.moravce.si/objava/888146