Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi

371

Občina Zagorje ob Savi bo na podlagi Zakona o urejanju prostora v letošnjem letu pristopila k začetku priprave sprememb in dopolnitev sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi. Do 15. septembra 2022 tako poteka zbiranje pobud. Tistih, ki bodo prispele po 15. septembru, v tokratnem postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN ne bo mogoče obravnavati.

Do vseh pobud, prejetih do navedenega datuma, se bo Občina Zagorje ob Savi opredelila in do njih sprejela strokovno stališče ter sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN Zagorje ob Savi.

Pobude je mogoče oddati na vložišču Občine Zagorje ob Savi, po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali poelektronski pošti na naslov: obcina.zagorje@zagorje.si

Pobuda mora biti oddana na OBRAZCU Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, ki je dosegljiv na spletni strani Občine Zagorje ob Savi:

https://www.zagorje.si/objava/352595  ali na vložišču Občine Zagorje ob Savi.

Več podrobnosti v dokumentu spodaj in na povezavi https://www.zagorje.si/objava/352595