-0.7 C
Kisovec
ponedeljek, 17 januarja, 2022

Trasa nove ceste

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev DPN za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most

Obveščamo vas, da je Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP DzPGS) v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) skupaj...