Trbovlje na poti k čistejšemu okolju

527

Občina Trbovlje je podpisala pogodbo z izvajalcem del, v okviru Evropskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save v občini Trbovlje«. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje AGM Nemec, ki je imelo izmed vlog, ki so bile oddane skladno z razpisno dokumentacijo, najnižjo ceno.

To je že tretji Evropski projekt v sklopu uredbe za razvoj regij, za katerega je Občina podpisala pogodbo z izvajalcem del. Za izvedbo investicije je Občina Trbovlje upravičena do skoraj pol milijona evrov evropskih in državnih nepovratnih sredstev. V sklopu investicije bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Trbovelj.

Zgrajeno bo več kot 2,2 km kanalizacijskega sistema in tudi eno črpališče, s čimer se bo dosegla skoraj stoodstotona priključenost območja na kanalizacijsko omrežje.  Projekt bo pomembno prispeval k zmanjšanju odpadnih emisij v vode in predstavlja korak k čistejšemu okolju v Trbovljah.

Županja Občine Trbovlje je ob podpisu dejala, da jo veseli, da se bodo letos začeli izvajati številni projekti, med njimi tudi evropski, ki doprinesejo k trajnostnemu razvoju občine, kot tudi regije.