Ureditev območja na Polaju

200

Zaradi dotrajanosti in nevarnosti za okolico, se je pričelo z rušitvijo objekta v okolici Opekarne na Polaju, ki bo zaključena predvidoma do konca septembra.

Gre za objekt, ki je bil že dlje časa prazen, zato so se v njem zadrževale skupine ljudi, pred časom pa je v njem prišlo celo do požara. Ker je bil nevaren za okolico, so se na Občini Trbovlje odločil, da objekt porušijo.Po rušitvi, ki je ocenjena na 90.000 eur, se bo prostor uredil na način, da bo okoliškim prebivalcem namenjen kot začasno makadamsko parkirišče. Dolgoročno se na tem območju preverjajo možnosti različnih dejavnosti.