Urejanje avtobusnih postajališč

283

Občina Zagorje ob Savi je na pobude krajanov v Čolniščah uredila novo avtobusno postajališče. Šlo je za zahtevno naložbo, saj je postajališče umeščeno na območje, kjer je križišče šestih cest. Občina je tako s soglasjem lastnika zemljišča, kamor je postavljeno avtobusno postajališče, uspela urediti varno čakališče potnikov na avtobusni prevoz. Dela je opravilo podjetje Razpotnik Tomaž s. p. AGM – Tomaž iz Kisovca. Poleg krajanov Čolnišč so se urejenega avtobusnega postajališča razveselili tudi v Šentlambertu.

Občina Zagorje ob Savi z obnovo postajališč ureja varne pogoje za vse, ki se vozijo z avtobusom, predvsem pa številne otroke, ki uporabljajo javni prevoz za pot v šolo in iz nje.