Urejanje Ekonomsko poslovne cone v Zagorju

0
266

Občina Zagorje je z izbranim izvajalcem del, podjetjem AGM Nemec, d. o. o., ta teden opravila uvedbo v delo za ureditev Ekonomsko poslovne cone Zagorje ob Evroparku.

AGM Nemec

V sklopu del bodo uredili gospodarsko javno infrastrukturo na območju bodoče cone, ki bo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočala ustrezne pogoje za delo. Gre za prvi potrjen projekt v regiji, ki bo sofinanciran v okviru Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije in je eden ključnih projektov Občine Zagorje ob Savi v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna naložba je ocenjena na 989.445,46 EUR in je upravičena do sofinanciranja v višini 811.020,87 EUR.

Za cono velja veliko zanimanje podjetnikov, saj so štirje od petih karejev že prodani domačim podjetjem.