Uspešno delovanje javnega zavoda Bogenšperk

535

Javni zavod Bogenšperk v zadnjem obdobju deluje dobro in sledi začrtani poti. Čeprav je velik del njegovega delovanja namenjen gradu Bogenšperk, pa je postal pomemben faktor tudi na drugih delih kulturnega in družbenega življenja v občini Šmartno pri Litiji. S tem je zelo zadovoljen šmarski župan Rajko Meserko, kar je povedal v naslednji izjavi.