V Hrastniku bo za obnovo stare rudniške hiše polovico sredstev prispevala država

670

Občina Hrastnik se je v mesecu februarju prijavila za javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Na razpisu za sanacijo ogroženih in pomembnih kulturnih spomenikov, na katerega se je prijavilo več kot 300 prijaviteljev, je občina kandidirala s projektom Obnova Mlakarjevega stanovanja, in bila v mesecu maju obveščena, da je projekt med izbranimi programi, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo. Projekt zunanje prenove Mlakarjevega stanovanja (stavbe), je ocenjen na dobrih 46 tisoč evrov, skorajda polovico bo sofinancirala država.

Kulturni spomenik Mlakarjevo stanovanje (rudarska hiša) v Hrastniku je še zadnji del rudniške kolonije iz konca 19. oz. začetka 20. stoletja. Ker so porušene vse hiše hrastniške kolonije, razen te, je objekt potrebno varovati tako, da se bo njegova avtentičnost v največji možni meri ohranila, saj so rudarske kolonije ključni sestavni del urbane rudarske krajine, zato je potrebno ohranjati njihovo pričevalnost.

Objekt je trenutno v izjemno slabem stanju, zato je revitalizacija nujna, saj se kot tak trenutno ne more uporabljati, z nadaljnjim propadanjem pa lahko stavbo za vedno izgubimo. Obnova bo vključevala zunanjo prenovo objekta, saj sta dotrajani fasada in zunanje stavbno pohištvo, nujno je potrebno zavarovati zunanje okno podstrešja in vrata v sanitarije, saj iz odprtin raste rastlinje. Notranjost je z izjemo ene enote – Mlakarjevega stanovanja – opuščena, notranje stavbno pohištvo, ometi in tlaki so potrebni obnove.

Materiali, ki jih bodo uporabili za obnovo objekta bodo naravni, saj se bo zgolj na ta način lahko v največji meri ohranila avtentičnost. Objekt se želi urediti na način, da bo zunanjost v celoti ohranila svojo nekdanjo podobo. Vsa dela bodo opravljena ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki bo nad obnovo tudi izvajal strokovni nadzor.

S projektom se želi storiti prvi korak h krepitvi lokalne identitete skozi varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, ki bo s trajnostno promocijo in uporabo nadgradila kulturno turistično ponudbo občine in celotne regije. Po zaključenem projektu zunanje prenove oziroma sanacije, ki je ocenjena na dobrih 46 tisoč evrov, pri čemer bo polovico investicije torej sofinanciralo ministrstvo, želi občina v naslednjih letih vzpostaviti mladinski hostel z unikatnim in tematskim ambientom, ki bo pričal o času življenja rudarskih družin. S to sekundarno dejavnostjo bo omogočena ohranitev rudarske dediščine tudi v prihodnje.

Zunanja obnova stavbe bo zaključena do konca letošnjega leta, v naslednjem letu pa želijo pristopiti tudi k notranji prenovi in vzpostavitvi hostla, za kar bodo sredstva ponovno iskali tudi na razpisih.