V Moravčah prvi delovni sestanek za sprejem proračuna za nov razvojni zagon

209

Danes, 12. septembra 2023, se je z delovnim sestankom občinske uprave Občine Moravče začel postopek za sprejem novega občinskega proračuna za leti 2024-2025. To obdobje bo sicer obeleženo s prizadevanji za čim prejšnjo izgradnjo treh velikih projektov, kjer pa gre za investiciji države in zasebnega kapitala: država bo financirala izgradnjo doma starejših občanov in zahodno obvoznico mimo Moravč, zasebni kapital pa veliko sončno elektrarno. Prioriteta novega občinskega proračuna je zato oskrba z vodo, se pravi, vgradnja filtrov proti zakalitvi vode na vrtinah Ples 1 in 2 ter povečanje glavnega vodohrana v Drtiji. S tem bo omogočena normalna oskrba s pitno vodo tudi v času velikih nalivov. V osnutku novega proračuna je najti tudi 20 novih asfaltnih odsekov, nove vodovode, kanalizacijo (Češnjice) in prenovo električnega omrežja. Predloge za nov proračun podajajo politične stranke in liste, zavodi in društva. Da bo nov proračun imel status participativnega, bo za to poskrbel Zbor vaških skupnosti, na katerem bo lahko vsaka moravška vas v petek, 15. septembra, podala svoje predloge. Prvo branje novega občinskega proračuna bo Občinski svet predvidoma opravil 18. oktobra, drugo pa 6. decembra.

Župan Občine Moravče je ob tem spomnil na veliko moravško demokratično tradicijo: Občina Moravče je svoje župane imela že v prejšnjih stoletjih, saj jih je glede na status cesarjeve občine imenoval sam avstrijski cesar. Septembra 1853 pred 170 leti pa je bil na prvih volitvah – ženske in siromašni še niso imeli volilne pravice – izvoljen moravški župan Janez Lavrač, ki je sestavil prvi pravi občinski proračun.