V občini Trbovlje konstituiranih vseh deset svetov krajevnih skupnosti

417

iz Občine Trbovlje sporočajo, da je konstituiranih vseh 10 svetov krajevnih skupnosti, katere zastopajo naslednji predsedniki krajevnih skupnosti:

KS Center, predsednik Marko Zaletel; KS Franc Salamon, predsednik Jakob Verk; KS Alojz Hohkraut,  predsednica Maša Vnuk, KS Zasavje, predsednik Dejan Debelić; KS Klek, predsednica Janja Škerbec; KS Dobovec, predsednik Ervin Renko; KS Franc Fakin, predsednica Sibila Ložina; KS Čeče, predsednik Matej Kuhar; KS Fric Keršič, predsednik Robert Vodušek; KS Ivan Keše, predsednica Anica Sotlar.

Člani posameznih krajevnih skupnosti pa so navedeni spodaj.

KS CENTER

 • Primož Siter
 • Katja Mikula
 • Pavel Ambrož
 • Marjana Eberlinc
 • Blaž Klopčič
 • Marko Zaletel

KS ČEČE

 • Katarina Jager Vasle,
 • Danica Kozjek,
 • Matej Kuhar,
 • Franjo Bizjak,
 • Irena Kralj,
 • Iris Fabijan,
 • Franci Zupan

KS ALOJZ HOHKRAUT

 • Jasna Gabrič,
 • Maša Vnuk,
 • Jani Hrovat,
 • Milena Prašnikar,
 • Filip Žagar,
 • Franc Pintar,
 • Vladimir Vnuk

KS ZASAVJE

 • Eli Ceglar,
 • Boštjan Bizjak,
 • Mateja Jere Mrak,
 • Dejan Debelić,
 • Urška Cilenšek

KS DOBOVEC

 • Ervin Renko,
 • Gregor Lavrin,
 • Irena Lavrin,
 • Špela Dolšek,
 • Branko Jamšek,
 • Marjan Jamšek,
 • Sendi Šmitpeter

KS IVAN KEŠE

 • Maja Krajnik,
 • Iztok Bizjak,
 • Mirza Ribič,
 • Rebeka Fakin,
 • Sara Sotlar,
 • Mitja Vozel,
 • Anica Sotlar

KS FRIC KERŠIČ

 • Robert Vodušek,
 • Petra Čede,
 • Polona Novak,
 • Rajmond Hočevar,
 • Mitja Klančar,
 • Matic Škrbec,
 • Primož Hančič

KS FRANC FAKIN

 • Sibila Ložina,
 • Marjetka Bizjak,
 • Milan Žnidaršič,
 • Drago Kočar,
 • Gregor Zelenšek,
 • Lidija Hutar,
 • Damjan Bizjak

KS KLEK

 • Dušan Tekavec,
 • Janja Škerbec,
 • Ervin Planinc,
 • Katarina Učakar,
 • Zdenka Izgoršek,
 • Andrej Izlakar,
 • Teodor Uranič

KS FRANC SALAMON

 • Sandi Lepoša,
 • Jakob Verk,
 • Vid Verk,
 • Ana Zakonjšek,
 • Anton Hribovšek,
 • Tilen Skok,
 • Irena Pustoslemšek

Verjamemo, da bodo predsedniki in člani krajevnih skupnosti uspešno zastopali interese krajanov ter tako omogočili nadaljnji razvoj vseh desetih krajevnih skupnosti v naši občini.