V obravnavi nova trasa ceste Hrastnik – Zidani Most

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo sta od včeraj in pa do 23.7.2021, med drugim tudi v prostorih Občine Hrastnik, pripravila javni ogled gradiv za spremembo ceste Hrastnik – Zidani Most. Na ogled so študije variant z utemeljitvijo rešitve za spremembo ceste Hrastnik – Zidani Most, povzetek za javnost, okoljsko poročilo za omenjeno cesto, osnutek predloga sprememb ceste in ostali strokovni dokumenti.