Predstavitveni večer idejne zasnove prenove knjižnice

421

Na Občini Trbovlje so pristopili k načrtovanju prenove knjižnice z namenom, da povečajo prostore knjižnice, omogočijo lažji dostop do prostorov knjižnice in jo uredijo na sodoben način, da bo v njej vsak lahko našel kotiček zase.

Zato vabljeni na predstavitveni večer idejne zasnove prenove prostorov Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje:


Predhodna novica z dne, 7.4.2022

V projektu prenove trboveljske knjižnice tudi popravljalnica knjig, prireditveni prostor in kotiček za druženje

Knjižnica ni samo osrednja bralna ustanova, ki dviguje bralno kulturo, ampak obenem širi znanja in nudi prijetno delovno in študijsko okolje vsem uporabnikom. Skozi leta je trboveljska knjižnica postala zastarela in ne ustreza več novodobnim potrebam, prav tako pa je prostor postal premajhen. Na Občini Trbovlje smo zato pristopili k načrtovanju prenove knjižnice z namenom, da povečamo prostore knjižnice, omogočimo lažji dostop do prostorov  knjižnice in jo uredimo na sodoben način, da bo v njej vsak lahko našel kotiček zase.

V preteklem letu smo v stavbi knjižnice vgradili dolgo pričakovano dvigalo, ki ne služi samo obiskovalcem knjižnice, ampak tudi zavodu za zaposlovanje. S to investicijo smo občanom, še posebno gibalno oviranim, omogočili lažji dostop do storitev, ki se nahajajo v stavbi. Vgradnja dvigala pa je bila samo prvi korak, saj želimo v smeri popolne prenove knjižnice tudi nadaljevati. Projektna dokumentacija za prenovo knjižnice je že v izdelavi in bo končana v letošnjem letu, nato pa sledi iskanje finančnih virov za izvedbo projekta.

V sodelovanju s Trboveljčanom, arhitektom Janijem Vozljem iz podjetja Spatio in vodstvom knjižnice je že nastala vizualizacija prenovljenih prostorov knjižnice, ki jih z veseljem delimo z vami. Za širšo javnost pa bomo v mesecu maju v knjižnici organizirali tudi javno predstavitev prenove knjižnice, na kateri bomo projekt podrobneje razložili in odgovorili na morebitna vprašanja.

Kaj bo prenovljena knjižnica ponudila obiskovalcu? Knjižnica bo v pritličju in prvem nadstropju ohranila okrogla okna, usmerjena na enosmerno cesto – okna dajejo prostoru ogromno svetlobe in so prepoznavni znak stavbe. Ravno zaradi teh razlogov jih želimo pri obnovi ohraniti ter s prostorsko in pohištveno razporeditvijo tudi izkoristiti. Prav tako bomo ohranili prepoznavno notranje okroglo stopnišče, ki trenutno povezuje pritličje in prvo etažo, nadaljevalo pa se bo v tretje nadstropje. Vhod v knjižnico bo ostal v 1. nadstropju in se ga bo primerno obnovilo, uredile se bodo tudi sanitarije in razširil arhiv. V knjižnici bodo svoj prostor našli tudi popravljalnica knjig, prireditveni prostor in kotiček za druženje.