V Trbovljeski vrtec prihodnjo leto sprejeti skoraj vsi otroci

511

V letošnjem letu je bilo v času rednega vpisa v Vrtec Trbovlje vpisanih 140 otrok. Ker je bilo vpisanih več otrok, kot je bilo v vrtcu prostih mest, je Komisija za sprejem otrok dne, 15. 4. 2021, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, preverila točkovanje vlog in pripravila prednostni vrstni red za sprejem otrok v Vrtec Trbovlje.

V naše oddelke se bo tako vključilo 132 novih otrok (89 otrok prvega starostnega obdobja in 43 otrok drugega starostnega obdobja).

V naš vrtec bo tako v novem vrtčevskem letu vključenih 546 predšolskih otrok, kateri bodo razporejeni v 29 oddelkov.

Na čakalnem seznamu je ostalo le 8 otrok: 2 otroka letnik 2019, 4 otroci letnika 2020 in 2 otroka letnik 2021, ki imata pogoje za vključitev v letu 2022.

Zelo smo veseli, da smo lahko vključili takšno število otrok, saj smo sprejeli vse otroke staršev, kjer sta zaposlena oba starša, vsi pa imajo stalno bivališče na območju naše občine.

Na podlagi preteklih izkušenj predvidevamo, da bomo tudi za otroke, ki so ostali na čakalnem seznamu, lahko našli rešitve, saj se nekateri starši zaradi takšnih in drugačnih okoliščin odločijo, da pogodbe za vključitev otroka v vrtec ne podpišejo.