V VDC Zagorje prireditev ob odkritju temeljnega kamna za gradnjo prizidka.

321
Prizidek

V VDC Zagorje prireditev ob odkritju temeljnega kamna za gradnjo prizidka.