V Zagorju bo stroške namestitve razpršilnikov pokrila občina

648

Občina Zagorje ob Savi bo pokrila začetni finančni vložek za namestitev razpršilnikov in razkužila v večstanovanjske stavbe in poslovne objekte, s katerimi upravlja Stanovanjsko podjetje Zagorje. Slednje je poskrbelo za nakup in montažo okoli 200 razpršilnikov, v nadaljevanju pa bo skrbelo tudi za to, da bodo pravilno delovali in bodo napolnjeni. Kdo bo financiral dodatne polnitve, je odvisno od količine porabljenega razkužila in trajanja ukrepa, po katerem morajo biti razpršilniki nameščeni. Kot je povedal župan Matjaž Švagan, gre za še eno od občinskih finančnih pomoči občankam in občanom pri premagovanju stisk v epidemiji koronavirusa, saj bi sicer plačilo stroškov razpršilnikov predstavljalo dodatno finančno breme za zagorska gospodinjstva.