V Zagorju svečani podpis pogodb za gradnjo regijskih poligonov

508

Zagorje, 14. marec 2023 – Gasilska zveza Slovenije je v Zagorju pripravila slovesnost ob podpisu dveh pogodb z izvajalci za gradnjo regijskih poligonov za Zasavsko in Dolenjsko gasilsko regijo. Poligon za Zasavsko regijo bo zgrajen v Zagorju, za Dolenjsko regijo pa v Žužemberku. Prireditve, ki je potekala v Weinbergerjevi hiši na Mestnem trgu v Zagorju ob Savi, so se poleg Janka Cerkvenika in Francija Petka, predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ter predstavnikov obeh gasilskih regij udeležili tudi Rudi Medved, državni sekretar na Ministrstvu RS za obrambo, Teodor Uranič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Leon Behin, v. d. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje, in Jože Papež, župan Občine Žužemberk.

Matjaž Švagan je v nagovoru izrazil veliko spoštovanje gasilcem za vse delo, ki ga opravljajo. Pojasnil je, da je bil temeljni kamen za regijski poligon v Zagorju postavljen ob občinskem prazniku že pred dobrima dvema letoma, vendar se je začetek del zaradi spremenjenih okoliščin – Covid-19 in vojna v Ukrajini ter z njo povezana rast vseh cen – vse bolj odmikal. Zato se je v imenu vseh treh zasavskih županov zahvalil državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo Rudiju Medvedu, da je uspel iz državnega proračuna zagotoviti dodatna sredstva za izgradnjo poligonov.

Jože Papež je poudaril, da je podpis pogodbe za gradnjo regijskega poligona za Dolenjsko gasilsko regijo za Občino Žužemberk velik praznik, saj se je ta izjemno pomemben projekt vrsto let izmikal uresničitvi. Izrazil je upanje, da bo poligon po izgradnji dejansko zaživel in bo čim bolj izkoriščen.

Janko Cerkvenik je poudaril pomen dobre usposobljenosti operativnih gasilcev za vse izzive sodobnega časa in prav regijski gasilski poligoni bodo dodatno prispevali k temu. Omenil je, da so poligoni namenjeni tudi drugim službam v sistemu zaščite in reševanje ter so s tem prostor, kjer lahko različne službe izpopolnijo medsebojno sodelovanje, ki je še kako pomembno za uspešno izvajanje intervencij.

Državni sekretar Rudi Medved se dobro zaveda pomena regijskih poligonov, ki bodo zagotavljali pogoje za odlično izurjenost gasilcev, saj je ta odločilna za uspešno izvajanje vse zahtevnejših nalog gašenja in reševanja v primeru vseh vrst nesreč. Zato je v sodelovanju z Leonom Behinom iz Uprave RS za zaščito in reševanje poiskal možnosti financiranja gradnje poligonov s sredstvi, ki jih je dodatno zagotovilo Ministrstvo za obrambo.

Regijski gasilski vadbeni poligoni so namenjeni praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski in lokalni ravni. Sestavljeni so iz vadbene ploščadi, velikosti 75×20 metrov, stolpa za vaje, tlorisa 7×7 metrov, s pritličjem, tremi nadstropji in vadbeno ravno streho, bazena za vodo, tlorisa 2×2 metra in globine 2,5 metra, ter platoja za tehnično reševanje, površine 8×8 metrov.

Na poligonih se izvaja praktično usposabljanje gasilcev na tečajih za operativnega gasilca, tečajih za višjega gasilca ter pripravljalne vaje na tečajih za nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika. Prav tako se poligon uporablja za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja enot, oddelkov in skupin. Poligon izpolnjuje pogoje za opravljanje vaj, predlaganih v učnih načrtih Gasilske zveze Slovenije, ki vsebujejo vaje s cevmi, vaje z lestvami, vaje v vrvni tehniki, vaje tehničnega reševanja in reševanja iz višin in globin, vaje z izolirnimi dihalnimi aparati in vaje v gibanju v notranjosti objektov ter gašenje objektov.

Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je na zaključku prireditve svečano podpisal pogodbi z izvajalcema del. Regijski poligon v Zagorju bo gradilo podjetje AGM Nemec, d. o. o., v imenu katerega je pogodbo podpisala direktorica Maja Gerčer. Podjetje Trgograd    d. o. o. pa bo gradilo regijski poligon v Žužemberku. Pogodbo je v imenu izvajalca podpisal direktor Tomo Kres.

Gasilska zveza Slovenije si je pred leti zastavila cilj, da se zgradijo regijski poligoni v vseh 17 gasilskih regijah. Doslej so zaživeli štirje, in sicer v Ormožu, Radljah ob Dravi, Grosuplju in na Jesenicah. Tem se bosta pridružila poligona v Zagorju in Žužemberku, v kratkem pa je predviden tudi začetek gradnje regijskega poligona za Posavje v Krškem.

Pripravil: Gasilska zveza Slovenije