Nadaljevanje obnove mestnih ulic v Zagorju

851

V sklopu obnove mestnih ulic v Zagorju se danes začenja asfaltiranje ceste na Cankarjevem trgu. Prav tako izvajalci del začenjajo asfaltacijo odseka Prešernove ceste, do priključka na Cesto zmage. Dela v Naselju Srečka Kosovela (1. in 2. pentlja) so zaključena, prav tako so že pred časom zaključili obnovo Fakinove ulice.

—————————————

Predhodna novica z dne, 21.4.2021

Obnova mestnih ulic v Zagorju

Obnova mestnih ulic v Zagorju ob Savi poteka po načrtih. V Naselju Srečka Kosovela (1. in 2. pentlja) čakajo na zaključno preplastitev asfaltnih površin, kar se bo zgodilo najkasneje prihodnji mesec. Enako je tudi na Prešernovi cesti.

V Ulici talcev pa je prišlo do zamika del na 1. in 2. odseku, to pa zaradi nekoliko daljših pogajanj z Elektrom Ljubljana. Občina Zagorje ob Savi se je z omenjeno družbo po daljših pogajanjih uspela dogovoriti, da bo Elektro sočasno ob rekonstrukciji zgradil še kabelsko kanalizacijo za nizko napetostno omrežje v cestnem telesu. Prvi in drugi odsek potekata na trasah od Komunale Zagorje do Partizanske ulice ter od Partizanske ulice do Gasilske ceste. Ta odseka bosta asfaltirana prihodnji mesec. S tem se bo nekoliko zamaknil začetek del od Gasilske ceste do konca Ulice talcev.

Po prvomajskih praznikih pa se bodo začela dela še v Ulici prvoborcev.


Predhodna objava z dne, 15.12.2020

V Zagorju hitijo z deli, da jih zima ne prehiti

V Zagorju bodo ta teden asfaltirali nekaj cestnih odsekov oz. ulic. Danes tako poteka asfaltiranje ceste v Potoški vasi, kjer so rekonstrukcijo 600-metrskega odseka ceste začeli na začetku tega meseca in ulice v naselju Srečka Kosovela – 2. pentlja. V petek bodo asfaltirali Prešernovo ulico, naslednji teden pa še Marnovo ulico. Na vseh teh odsekih bodo pred zimo položili grob asfalt, spomladi, ko bodo vremenske razmere dopuščale, pa bodo izvajalci del položili še fino asfaltno prevleko.

Še danes, v sklopu modernizacije mestnih ulic, izvajalec začenja rekonstrukcijo cestišča na Ulici talcev, na odseku med Prešernovo ulico in Partizansko cesto, medtem ko je že zaključena modernizacija Vrtne ulice, prav tako pa tudi asfaltiranje cestišča na Fakinovi ulici in delu Partizanske ceste.