Vabljeni k oddaji predlogov za podelitev naziva častni občan in Prvojunijske nagrade

556

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev naziva »častni občan/občanka« in »Prvojunijske nagrade« za leto 2021

Občina vsako leto objavi omenjeni razpis za podelitev najvišjih občinskih priznanj, ki ju podeljuje Občinski svet Občine Trbovlje. naziv častni občan/občanka se podeljuje za posebne zasluge in izjemne dosežke v življenju občanov in občank na različnih področjih pomembnih za razvoj občine. Izjemoma lahko naziv častni občan prejmejo tudi drugi, ki so izjemno prispevali k ugledu in razvoju občine Trbovlje.

Poleg predlogov za naziv častni občan pa lahko podate tudi predloge za kandidate »Prvojunijske nagrade«, ki jo lahko prejmejo občani in občanke Trbovelj, za življenjsko delo  in večletno nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja; za izjemne posamične dosežke občanov ali občank, ki so prispevali k ugledu, razvoju in uspehu občine Trbovlje oziroma za izjemne dosežke na posebnih področjih tudi izven Trbovelj, ki prispevajo k ugledu našega mesta oziroma občine Trbovlje. Prvojunijsko nagrado lahko izjemoma prejmejo tudi drugi državljani RS in državljani drugih držav, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in ugledu občine Trbovlje.

Prvojunijsko nagrado lahko prejmejo tudi podjetja, zavodi, organizacije, društva, skupine ali združenja.

Prvojunijska nagrada se ne podeljuje za dosežke na kulturnem in umetniškem področju.

Predloge mora komisija prejeti do 27. marca 2021, in sicer priporočeno v kuverti na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – s pripisom »Za javni razpis častni občan in Prvojunijska nagrada – NE ODPIRAJ«.

Razpisna dokumentacija je na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/381795