Veliki načrti z razvojem Medicine dela prometa in športa v Trbovljah

433

Veseli nas, da smo z današnjim dnem v uporabo predali popolnoma prenovljene prostore Medicine dela, prometa in športa, ki se po novem nahajajo v Rudarju. Zaradi prostorske stiske je bilo nujno razmisliti o tem, kje najbližje zdravstvenemu domu bi lahko uredili dodatne prostore, v katerih bi zdravstveni dom lahko izvajal del svoje dejavnosti. Ponosni smo, da nam je s skupnimi močmi to tudi uspelo.

Zdravstveni dom Trbovlje in Občina Trbovlje sta skupaj zaključila projekt preureditve prostorov ZMŠT v Rudarju za namene dispanzerja medicine dela prometa in športa. Vrednost del in opreme je 230.000 €, vrednost izdelave projektne dokumentacije, ki jo je pokrila Občina Trbovlje pa dobrih 21.000 €, prav tako se je odpovedala prihodku z naslova najemnin. Zaposlenim sta nove prostore predala v uporabo županja Trbovelj Jasna Gabrič in direktor ZD Trbovlje dr. Denis Tomše.

Dejavnost Medicine dela, prometa in športa ne pomeni samo izvajanja obdobnih zdravniških pregledov, ampak lahko zdravnik, specialist medicine dela prometa in športa zelo tesno sodeluje s podjetji in jim pomaga pri številnih izzivih in tega se tudi vodilni v podjetjih vedno bolj zavedajo. Vodstvo Zdravstvenega doma Trbovlje ima zato z razvojem dejavnosti medicine dela prometa in športa v prihodnje velike načrte. Spodbudna pa je tudi novica, da bodo nekdanji prostori Medicine dela, prometa in športa še letos preurejeni v protore Centra za duševno Zdravje odraslih, kar bo tudi zelo velika in pomembna pridobitev.