Vložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo na Resnici

440

Občina Hrastnik in podjetje Spekter d.o.o. sta včeraj, 16. 11. 2022, vložila projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo fazo izgradnje treh večstanovanjskih objektov na Resnici. V vsakem od njih bo po 24 stanovanjskih enot, torej skupaj 72 stanovanj. 48 jih bo najemniških, investitorja bosta vlagatelja gradbenega dovoljenja. 24 stanovanj pa bo lastniških, zainteresirani bodoči lastniki se bodo lahko vključili v stanovanjsko zadrugo.

Vlagatelja predvidevata, da bo gradbeno dovoljenje pravnomočno v začetku prihodnjega leta, nato sledi izbor izvajalcev in priprava na gradnjo, ki se bo začela v drugi polovici leta 2023.

Med pripravo dokumentacije se je uredilo tudi vse potrebno za morebitno drugo fazo izgradnje dodatnih 72 stanovanj na Resnici. Druga faza bo realizirana po zaključku prve ob izkazanem zadostnem interesu oziroma potrebi po najemniških in lastniških stanovanjih.

Načrtovana gradnja je tako največji stanovanjski projekt v občini Hrastnik v obdobju samostojne Slovenije.