Cene vrtcev v Zagorju višje

1045

Na 16. redni seji Občinskega sveta Zagorje ob Savi so svetniki veliko časa namenili obravnavi predloga povišanja cen predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi. Gre za 8% povišanje, ki je v glavnem posledica povišanja dohodkov zaposlenih v vrtcih. Poleg zakonsko predvidenega sofinanciranja programov iz občinskega proračuna bo velik del stroškov padel tudi na starše vrtčevskih otrok. Povišanje cen bo glede na osebne dohodke staršev znašalo med 10 in 25 evrov mesečno.